Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konta w serwisie Da Grasso i polityką prywatności i je akceptuję, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „DA GRASSO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 18 lok. 120,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000270637, numer NIP 723-206-64-45, numer REGON 100289641, w celu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu znajdującego się pod adresem URL http://www.dagrasso.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.). Oświadczam, że poinformowano mnie w nich o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, a także o podmiocie będącym Administratorem danych osobowych o jego adresie i siedzibie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych, koniecznych dla wykonania zawieranych przeze mnie za pośrednictwem Serwisu umów w przedmiocie dostawy Posiłków, wybranym przeze mnie w trakcie składania Zamówień Restauratorom w celu realizacji tych umów.


2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „DA GRASSO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 18 lok. 120,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000270637, numer NIP 723-206-64-45, numer REGON 100289641, dalej „DA GRASSO”, w celach marketingowych DA GRASSO i jej partnerów biznesowych, także w przyszłości, w tym na przekazywanie moich danych podmiotom trzecim oraz na otrzymywanie od DA GRASSO informacji handlowych DA GRASSO i jej partnerów, a także od podmiotów trzecich, którym moje dane zostaną przekazane, na podany przeze mnie adres email. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.